Szemerey Andor

Szemerey Andor 1909. március 2-án született Monoron. Pedagógus családból származik. 1944. április 4-én házasságot kötött Törös Olgával, aki testnevelő tanár volt a Horty Miklós Kecskeméti Tanító és Óvónő Képzőben.

Törös Olga az 1936-os Berlini Olimpián a Magyar Tornaválogatott tagjaként bronzérmet szerzett.

Szemerey Andor az elemi iskola I-IV. osztályát és a polgári iskola I-II. osztályait Monoron végezte.

Édesapját a kecskeméti polgári iskolába helyezték, így a gimnázium IV-VIII osztályait különbözeti vizsgával a Kecskeméti Református Gimnáziumba végezte.

1927-ben érettségizett, majd a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre került, ahol 1932-ben matematika – fizika szakon diplomát szerzett.

1932-ben, mint okleveles matematika – fizika szakos tanár a Kecskeméti Református Gimnáziumban kezdett tanítani. Emellett az ifjúság egészséges nevelése érdekében sportoktatói tevékenységet is végzett, megszervezte az úszásoktatást, továbbá vízilabdacsapatot hozott létre, amely az akkori másodosztályban is szerepelt. A csapat edzője és játékosa volt.

1944. október végén behívót kapott és egységével Németországba került, ahol 1945. májusában amerikai hadifogságba került, majd 1945. október 12-én érkezett haza Magyarországra.

1946. szeptemberében lett a Kecskeméti Református Gimnázium igazgatója. 1948-ban államosították az iskolákat, így a Károli Gáspár Gimnázium igazgatója lett.

1951. szeptember 1-vel átkerült a kecskeméti szakérettségis tanfolyamra, mint szakérettségis előadó. Itt 1954. augusztus 31-ig dolgozott, majd 1954. szeptember 1-vel átkerült a Kecskeméti Katona József Gimnáziumba, mint matematika-fizika szakos tanár. Itt dolgozott 1963. július 31-ig.

1963. augusztus 1. napjával megkezdte oktatói tevékenységét a Kecskeméti Felsőfokú Gépipari Technikumban.
Ennek során az oktatás megszervezését és a működés biztosítását végezte, mint megbízott igazgató és a matematika tanszék vezetőjeként tevékenykedett.

Átszervezés következtében az iskola 1969. szeptember 1. napjától Gépipari és Automatizálási Főiskola néven tevékenykedett tovább, ahol főiskolai tanárként 1975. február 28-ig dolgozott, majd nyugdíjba ment.

Oktató tevékenysége során számos kitüntetést kapott az ifjúság nevelése során tanúsított elkötelezettsége és magas szintű szakmai felkészültségéért.

Ki lehet emelni, hogy: a Munka Érdemrend Ezüst fokozatát kapta nyugdíjazása alkalmából, továbbá szakmai tevékenysége elismeréseként a Bolyai János Matematika Társulat Beke Manó Emlékdíjjal tüntette ki 1974. júliusában.

A hivatalos elismerések mellett tanítványai, akik a világ minden részére szétszóródtak mindig elismerésüket és szeretetüket fejezték ki levélben és a találkozók alkalmával is.

80. születésnapja alkalmából külön megemlékezést szerveztek volt tanítványai, akik nagy számban megjelentek és köszönetüket nyilvánították ki, amiért a tudást részükre átadta, szeretetre tanította őket és erkölcsös és keresztényi életszemléletre oktatta őket.

Szemerey Andor 1995. augusztus 8-án elhalálozott és temetésén volt tanítványai szeretetteljes megemlékező beszédet tartottak.
Feleségével harmonikus családi életet éltek, mindketten hivatásuknak szentelték életüket. Egyező felfogásban tanították a rájuk bízott gyermekeket.

Szemereyné Törös Olga 101 évesen, 2015. február 16. napján elhalálozott.