Célunk

Szemerey Andor Alapítvány célja: matematika, fizika és testnevelés tantárgyakban kiváló teljesítményt felmutató olyan felsős és végzős diákok jutalmazása, akik továbbtanulásra kívánnak jelentkezni. A jutalmazásra javasoltak a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában tanuló diákok közül kerülnek ki, mivel az Alapítók ezen iskola jogelődjének voltak a diákjai. A jutalmazottakat a Kuratórium választja ki a szaktanárok javaslata alapján. A szaktanár javaslata egyben tartalmazza a pályázati kérelmet is.

Az Alapítvány további célja a Gimnázium tanulóinak támogatása mellett, a Református Egyház által működtetett Gimnázium működésének segítése illetve speciális programok szervezése. Ezen programok – melyek összhangban vannak az Alapítók által megfogalmazott célokkal – nagyban elősegíthetik a felvételire illetve versenyekre készülő diákok kompetencia-fejlesztését.

A tehetséggondozásban rendkívül fontos szerepet játszik a diákok matematika és fizika szakkörökön illetve különórákon történő felkészítése, melyhez az Alapítvány segítséget kíván nyújtani. Ki kell hangsúlyozni, hogy a természettudományos oktatás fejlesztése a nemzetgazdaság számára is rendkívül fontos, hiszen a műszaki irányultságú szakmákban (pl. mérnök, közgazdász) igen jelentős kereslet mutatkozik.

Az elmúlt években az Alapítvány támogatta a matematika és fizika tantárgyakból kiemelkedően teljesítő, végzés előtti diákok speciális felkészítését, (hazai és nemzetközi versenyekre, felvételire, speciális képzésekre), délutáni, kiegészítő képzés keretein belül. A felkészítés a Gimnáziumban történik 2-2 tanulócsoportban az oktatási intézmény matematika és fizika tanárai közreműködésével. Az alapítvány kuratóriuma évente ösztöndíj-pályázatokat is meghirdet, melynek keretében fizikai és matematikai pályamunkákat vár a diákoktól. Az ösztöndíjak odaítélésénél a tudást, a munka színvonalát és a pályázó diák szociális helyzetét vesszük figyelembe.